Banner

O firmie

Witam Państwa serdecznie na stronie internetowej prywatnego Gabinetu Logopedycznego i Terapii Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim


LOGOPEDA, PEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, TERAPEUTA EEG-BIOFFEDBAC, INSTRUKTOR MASAŻU SHANTALA – MGR MONIKA DUBIEŃSKA

Gabinet Logopedyczny i Terapii Pedagogicznej mieści się w centrum Krosna Odrzańskiego w Przychodni Lekarza Rodzinnego „Terapia”. Panuje w nim miła i przyjazna atmosfera. Oferta obejmuje szereg zajęć o zróżnicowanym charakterze, m.in. masaż Shantala, trening EEG- Biofeedback, profilaktykę i terapię wad wymowy oraz zaburzeń w połykaniu i oddychaniu, a także terapię pacjentów z afazją. Diagnoza i terapia prowadzone są w obecności opiekuna pacjenta (dotyczy dzieci oraz pacjentów dorosłych z zaburzeniami mowy o typie afazji). Pacjenci umawiani są na ustaloną wcześniej godzinę, czas trwania wizyty wynosi przeciętnie ok. 40 minut - w zależności od potrzeb pacjenta. Gabinet Logopedyczny i Terapii Pedagogicznej jest dobrze wyposażony w pomoce logopedyczne.

Cyferki


Dlaczego gabinet logopedyczny...?

Mówienie jest sprawnością, której trzeba się uczyć, tak jak wszystkich innych sprawności. Jest to możliwe dzięki stopniowemu dojrzewaniu różnych organów mowy. Po urodzeniu żaden z tych organów nie jest jeszcze gotowy do swych czynności. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury języka, warg, gardła, podniebienia, krtani i płuc. Dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne poprzez czynności ssania, połykania i żucia.

W Gabinecie Logopedycznym i Terapii Pedagogicznej prowadzone są następujące zajęcia:

 1. diagnoza i terapia logopedyczna,
 2. stymulacja zaburzonych funkcji oraInych (ssanie, połykanie) u dzieci wcześniaczych, noworodków i niemowląt
 3. profilaktyka zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych i zgryzowych (niwelowanie dysfunkcji oddychania i połykania),
 4. przygotowanie dzieci z rozszczepem podniebienia do zabiegu,
 5. rehabilitacja mowy u osób z zaburzeniami mowy o typie afazji,
 6. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne), dyslekcja - dysortografia - dyskalkulia, dysgrafia,
 7. diagnoza, terapia/ trening metodą EEG- Biofeedback dla dzieci i dorosłych (ADHD, nadpobudliwość,
 8. koncentracja uwagi, poprawa pamięci, kontrola emocji, zajęcia relaksacyjne),
 9. masaż Shantala dla noworodków i niemowląt.


MGR MONIKA DUBIEŃSKA

logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta EEG-Biofeedback, instruktor masażu Shantala

W Gabinecie Logopedycznym i Terapii Pedagogicznej w Krośnie Odrzański przy ul. Srebrna Góra 1e/2 prowadzę:

 • kursy masażu Shantala,
 • terapię EEG- BIOFEEDBACK.

Ukończyłam: 

 • Studium Analityki Medycznej,
 • studia licencjackie i magisterskie – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim,
 • studia podyplomowe:
  • Resocjalizacja,
  • Logopedia i terapia pedagogiczna,
 • kurs instruktorski - Masaż Shantala,
 • kurs trenerski  I i II stopnia EEG- BIOFEEDBACK,


Pozostałe kursy:

 • „Kompleksowa rehabilitacja pacjentów bez krtani. Praktyczne metody wydobycia głosu przełykowego”,
 • „Rehabilitacja pacjentów z uszkodzeniami mózgu- afazja, dysartria. Diagnoza, leczenie, rehabilitacja”,
 •  „Porażenie nerwu twarzowego. Elementy wczesnej interwencji klinicznej”,
 • „Wczesna interwencja logopedyczna”,
 •  „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”.

 

Brałam czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej – Aktualne problemy logopedyczne Zielona Góra 2012. Temat mojego wystąpienia: „Pacjent laryngektomowany. Metoda nauki mowy przełykowej”.

Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów i instruktorem Polskiej Szkoły Masażu Shantala.

Współpracuję  jako społeczny kurator sadowy z  Zespołem Sądowych Kuratorów Rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim.

W latach 2012/2013 wygrałam przetarg i na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim prowadziłam zajęcia logopedyczne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół odstawowych w Gminie Krosno Odrzańskie.