Banner

Kiedy należy zwrócić się o pomoc do logopedy?

Ogromną rolę odgrywa wczesna interwencja logopedyczna. Diagnozą i oddziaływaniem należy objąć dzieci w wieku 0-3 lata, w których rozwoju psychoruchowym wystąpiły różnorodne zaburzenia lub gdy podejrzewamy pojawienie się takich zaburzeń w najbliższym czasie…

Kiedy należy zwrócić się o pomoc do logopedy?


Pobierz

 

Układanie do snu

Należy obserwować dziecko podczas snu, domykać usta, ułożyć dziecko na boku, aby nie opadała żuchwa…


Pobierz

 

Oddychanie

Prawidłowe oddychanie przez nos wpływa korzystnie na kształtowanie się szczęk. Oddychanie przez usta może zakłócić rozwój artykulacji, ale prowadzi także do poważnych schorzeń całego organizmu…


Pobierz

 

Karmienie

Podczas karmienia niemowlę należy układać prawie pionowo. Poziome ułożenie niemowlęcia powoduje słaby wzrost doprzedni żuchwy oraz utrudnia połykanie i oddychanie przez nos…


Pobierz

 

Połykanie

Niemowlę połyka pokarmy z językiem wsuniętym między bezzębne szczęki przy silnym skurczu mięśni policzków i warg. Początkowo jama ustna niemowlaka jest płaska, a język ją wypełnia…


Pobierz

 

Charakterystyka właściwości mowy dziecka

Dziecko uczy się  mówić drogą naśladownictwa. Powtarzanie przez rodziców danego wyrazu zostawia słuchowy ślad w mózgu dziecka. Dziecko usłyszawszy później daną nazwę potrafi wyobrazić sobie dany przedmiot, do którego nazwa się odnosi, zrozumieć jego znaczenie…


Pobierz

 

Odruchy

Poprawność artykulacji zależy przede wszystkim od sprawności motorycznej narządów mowy. Tę zaś sprawność determinuje m.in. prawidłowość rozwoju funkcji pokarmowych dziecka…


Pobierz

 

Masaż shantala

Masaż Shantala jest starożytną techniką masażu niemowląt oraz dzieci pochodzącą z Indii, wprowadzoną na europejski grunt przez francuskiego położnika Frederiqe Leboyer. Masaż Shantala cieszy się wielką popularnością w USA, Kanadzie, Belgii. Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na dziecko i matkę. Masaż Shantala odbywa się przy muzyce, wykonywany jest przez mamę lub tatę w ogrzanym pomieszczeniu odpowiednią oliwką….


Pobierz

 

Kalendarz funkcji pokarmowych


Pobierz

 

Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego…


Pobierz

 

Ćwiczenia narządów mowy


Pobierz

 

Eeg biofeedback

EEG Biofeedback – to (EEG - elektroencefalograf, z ang. biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne) to medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. EEG Biofeedback należy do metod neuroterapii instrumentalnej. Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Metoda EEG Biofeedback jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów…


Pobierz